• Vedlikeholdsintervall 12 år
 • Tørker raskt - Min. 2 timer ved 23 °C
 • Høykvalitets dekkbeis med lang holdbarhet
 • Effektiv mot svertesopp

En meget værbestandig dekkbeis som beskytter og forskjønner ditt hus.

Butinox Futura dekkbeis er en høykvalitets dekkbeis med lang holdbarhet, i tillegg til langvarig farge- og glansstabilitet. Dekkbeisen gir et dekkende utseende med avdempet trestruktur, den tørker fort og du kan ta 2 strøk på én dag. Meget effektiv mot svertesopp, det gjør at huset ser nymalt og vakkert ut svært lenge. Lukter lite, meget god dekkevne og lett å påføre. Anbefales på nytt grunnet, tidligere beiset eller dekkbeiset treverk. Benyttes også på trykkimpregnert, grunnet treverk. Kan også benyttes på metall.

 • Glansgrad 30.
 • 12 års skriftlig garanti på farge og glans.
 • Dekkbeisen oppfyller nordiske miljøkrav og er miljømerket med Svanemerket.
 • Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte.
 • Anbefalt forbruk uhøvlet tre:6 - 10 m²/liter, per strøk, høvlet tre:10 - 12 m²/liter, per strøk.
 • Antall strøk: Tidligere behandlet eller nytt uhøvlet treverk: 2 strøk. Nytt høvlet treverk: Min. 3 strøk
 • Tørketider: Overmalbar: Min. 2 timer ved 23 °C
Generelt
Artikkelnummer7031157801106
Leverandørens artikkelnummer17LMAWKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt11.15 kg
Høyde22.9 cm
Lengde29.6 cm
Bredde29.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox Futura dekkbeis

Art nr: 7031157801106
(7)
1 09500stk
(12165per l)
  Størrelse
  Se butikker med varen på lager