• Ypperlig til fjerning av flekker av maling osv
  • Renser pensler for lakk og maling

Kemetyl aceton brukes som løsningsmiddel og brukes blant annet i lakk, maling, gummi og polyester.

Kemetyl Aceton er en flyktig, klar og fargeløs væske med aromatisk lukt. Den er meget lettantennelig og den er løselig i vann. Kemetyl Aceton brukes som løsningsmiddel og brukes bl.a. i lakk, maling, gummi og polyester. Rensing: Pensler som har vært brukt til celluloselakk, lakk og maling kan renses i Kemetyl Aceton. Båtreparasjon: Før påføring av gelcoat på skroget, rengjøres flaten med Kemetyl Aceton. Evt søl fjernes også med Kemetyl Aceton. Flekkfjerning: Legg et sugende underlag under flekken og gni med Kemetyl Aceton på og omkring flekken for å unngå skjolder. Bruk små mengder av gangen. Kemetyl Aceton er ypperlig til fjerning av flekker av celluloselakk, rester av klistremerker, olje, leppestift, lærfarge med mer.

Generelt
Artikkelnummer7022364001045
Leverandørens artikkelnummerFT519
Forpakningsmål
Bruttovekt4.35 kg
Høyde28 cm
Lengde22 cm
Bredde11.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P370, P378Ved brann: Slukk med …
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Kemetyl aceton

Art nr: 7022364001045
57500stk
(11500per l)
    Butikklager:
    Ikke på lager i noen butikker
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.