• Suveren farge- og glansholdbarhet
 • Tørker raskt - Overmalbar etter 6 timer
 • Gode heftegenskaper
 • Effektiv mot svertesopp

Spesialmaling for høvlet treverk og glatte flater. Svært god farge – og glansstabilitet. Svært motstandsdyktig mot svertesopp og skitt. Malingen tørker raskt for å minimere problemet med gjenlimte vinduer.

 • Anbefalt forbruk pr. strøk: 9-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-9 m²/liter (ujevne underlag).
 • Overmalbar etter: 6 timer
Generelt
Artikkelnummer7029350001744
Leverandørens artikkelnummer681MAAARJ
Forpakningsmål
Bruttovekt0.99 kg
Høyde11.9 cm
Lengde10 cm
Bredde10 cm
Maling
GlansBlank
OverflateImpregnert tre, Malt, Tre, tømmer, Ubehandlet
Olje/VanntynnbartVanntynnbart
Maling objektDetaljer, Dør, Gjerde, Hagemøbler, Lister og karmer
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P352Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Optimal Vindu og dørmaling

Art nr: 7029350001744
24500stk
(36030per l)
  Størrelse
  Se butikker med varen på lager
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.