• Meget gode penetrerende egenskaper
  • Kan brukes sammen med Clipper II
  • Førsteklasses båtolje

Olje for impregnering av treverk.

Jotun Clipper I er en førsteklasses båtolje med meget gode penetrerende egenskaper som gjør den ideell til impregnering av treverk.

Generelt
Artikkelnummer7029351004942
Leverandørens artikkelnummer0KRCLRCQA
Forpakningsmål
Bruttovekt2.5 kg
Høyde16 cm
Lengde17.3 cm
Bredde17.3 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Kronisk helsefare

Fareutsagn

H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P273Unngå utslipp til miljøet.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Clipper I båtolje

Art nr: 7029351004942
(1)
31500stk
(12600per l)
    Størrelse
    Nettlager:
    På lager (1-5)
    Se butikker med varen på lager