• Fungerer utmerket som motorvask
 • Gir en helt ren flate etter avspyling
 • Påføres tørre, svale overflate
 • White Spirit basert

Høykonsentrert avfettingsmiddel som enkelt fjerner tjære, asfalt, oljeflekker. Velegnet til motorvask og rengjøring av malepensler.

Turtle Wax Super er et høykonsentrert avfettingsmiddel som enkelt fjerner tjære, asfalt, oljeflekker med mer. Produktet emulgerer (blander seg) med vann og gir en helt ren flate etter avspyling. Påføring på tørr flate gir best resultat.

Ved påføring på våt flate vil produktet trenge noe lengre virketid. White Spirit basert.

1 liter.

Generelt
Artikkelnummer7314890002727
Leverandørens artikkelnummer272
Forpakningsmål
Bruttovekt0.86 kg
Høyde29.5 cm
Lengde8 cm
Bredde8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Kronisk helsefare

Fareutsagn

H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331IKKE framkall brekning.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Turtle Wax Super avfetting

Art nr: 7314890002727
8500
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.