• Effektiv shampo med voks
 • Rengjør og gir fin glans
 • Fjerner ikke voksbeskyttelsen

En effektiv og drøy shampo med voks som rengjør og gir lakken en fin glans.

Turtle Wax Zip bilshampo er en effektiv og drøy shampo med voks som rengjør og gir lakken en fin glans. Fjerner ikke voksbeskyttelsen.

Generelt
Artikkelnummer5010322736278
Leverandørens artikkelnummer202
Forpakningsmål
Bruttovekt0.55 kg
Høyde21 cm
Lengde10 cm
Bredde4.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P264Vask … grundig etter bruk.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Turtle Wax Zip bilshampo

Art nr: 5010322736278
8900stk
(17800per l)
  Størrelse
  Nettlager:
  På lager (+50)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.