Kjøpeutbytte som Coop-medlem
Kjøpeutbytte som Coop-medlem
Klikk og hent innen 2 timer
Klikk og hent innen 2 timer
120 dager åpent kjøp
120 dager åpent kjøp
Hent i butikk - gratis og enkelt
Hent i butikk - gratis og enkelt
 
 • Holder motor og tennplugger rene
 • Inneholder minimalt av skadelige emner
 • 1 liter

Miljøbensin for gressklippere, jordfresere og andre motorredskap med 4-takts motorer

Kemetyl 4-takt alkylatbensin som inneholder minimalt av de helseskadelige stoffene man finner i vanlig bensin. Passer utmerket for gressklippere, jordfresere og andre motorredskap med 4-takts motorer hvor man etterstreber en jevn gange, høy driftssikkerhet og et bra arbeidsmiljø. Helsetilpasset produkt, aromatfri og lavt svovelinnhold. Ivaretar miljøet. Kan også benyttes til 2-taktsmotorer, dersom man ønsker å blande i oljen selv. 1 liter.

Generelt
Artikkelnummer7022360000011
Leverandørens artikkelnummerFT311
Forpakningsmål
Bruttovekt0.725 kg
Høyde25.5 cm
Lengde8 cm
Bredde8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Brannfarlig

Fareutsagn

H224Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315Irriterer huden.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H413Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Kemetyl 4-takt alkylatbensin

Art nr: 7022360000011
3990
  Ikke på lager
  Trykk , legg in e-postadresse og få beskjed når produktet er tilbake på nettlager.
  Butikklager:
  Ikke på lager i noen butikker
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.