• For helårsbruk
 • Nitrat, amin og fosfatfri
 • Basert på organiske additiver
 • Norskprodusert

Frostvæske er anbefalt for helårsbruk i alle typer av vannavkjølte forbrenningsmotorer. Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP fri).

Blåtind konsentrat BS 6580 frostvæske er anbefalt for helårsbruk i alle typer av vannavkjølte forbrenningsmotorer. Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP fri). Møter spesifikasjonene til British Standard BS 6580-2010, AFNOR NFR 15-601 og ASTM D3306. 4 liter.

Generelt
Artikkelnummer7021110120627
Leverandørens artikkelnummerFA436
Forpakningsmål
Bruttovekt4.615 kg
Høyde24.9 cm
Lengde19.35 cm
Bredde12.9 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H302Farlig ved svelging.
H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264Vask … grundig etter bruk.
P270Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Blåtind konsentrat BS 6580 frostvæske

Art nr: 7021110120627
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.