• Renser effektivt
  • Gir bedre veigrep

Effektivt rensemiddel til fjerning av asfalt, tjære, olje og veisalt.

Turtle Wax Dekkvask er et super effektivt avfettningsmiddel til å vaske bort olje, veisalt, asfalt og tjære. Middelet får bort urenheter og gjør at veigrepet blir bedre. En flaske inneholder 400 ml med dekkvask.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501Innhold/beholder leveres til …

Turtle Wax Dekkvask

Art nr: 5010322501296
7900stk
(19800per l)
    Nettlager:
    På lager (+20)
    Se butikker med varen på lager
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.