Trestjerner Sigural B epoksy gulvmaling

  Art nr: 7031151350044
  Herder B komponent epoksy gulvmaling til betonggulv. -

  Valgt størrelse: 3 LITER

  3 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Herder B komponent epoksy gulvmaling til betonggulv.

   Trestjerner Sigural B epoksy gulvmaling med meget god slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Sigural benyttes på trapper, mur og betongflateri kjeller, garasjegulv, lagerhaller og industrigulv. Klar herder. 3 liter.

   • Spesialmaling for sterkt belastede betonggulv
   • Meget god slitestyrke
   • Til mur og betonggulv
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7031151350044
   Leverandørens artikkelnummer14B340DVA
   Størrelse3 LITER
   FargeKLAR
   Forpakningsmål
   Bruttovekt3.5 kg
   Høyde15.6 cm
   Lengde20 cm
   Bredde20 cm

   Merking

   HelsefareMiljøfare

   Fareutsagn

   H315Irriterer huden.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P391Samle opp spill.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …