Trestjerner Sigural A+B grunning

  Art nr: 7031151370158
  En 2-komponent klar grunning med meget god slitestyrke og kjemikaliebestandighet. -

  Valgt størrelse: 3 LITER

  1 LITER
  3 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En 2-komponent klar grunning med meget god slitestyrke og kjemikaliebestandighet.

   Trestjerner Sigural A+B grunning med 2-komponent. Vanntynnbar og klar maling med meget god slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Sigural benyttes på trapper, mur og betongflateri kjeller, garasjegulv, lagerhaller og industrigulv. 3 liter.

   • Spesialmaling for sterkt belastede betonggulv
   • Meget god slitestyrke
   • Sikrer god vedheft
   • Blank
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7031151370158
   Leverandørens artikkelnummer14B320DVA
   Størrelse3 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt3.23 kg
   Høyde30 cm
   Lengde36 cm
   Bredde36 cm

   Merking

   Etsende

   Fareutsagn

   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H318Gir alvorlig øyeskade.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …