Butinox oljegrunning

  Art nr: 7031157091248
  En transparent oljegrunning av høy kvalitet uten pigmenter til utendørs bruk. -

  Valgt størrelse: 9 LITER

  9 LITER
   stk á 9 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En transparent oljegrunning av høy kvalitet uten pigmenter til utendørs bruk.

   Butinox oljegrunning er en trebeskyttelse som fremhever treverkets vakre struktur, fordi den er transparent. Butinox oljegrunning beskytter effektivt mot svertesopp, samt inneholder spesialoljer som reduserer faren for oppsprekking av treverket. Kan benyttes på både høvlede og uhøvlede flater. Oljegrunningen gir et meget godt heft for toppstrøket samtidig som det er vannavvisende, toppstrøket bør påføres innen 1 måned.

   - Anbefalt forbruk er 4-7 m2/l pr. strøk på uhøvlet, og 9-11 m2/l pr. strøk på høvlet treverk. -

   • Kommer i spann á 2,7 l og 9 l.

   - Påføringsmetode: Pensel. Skal ikke sprøytes.

   • Antall strøk: Kledning påføres 1 strøk. Grunningen må strykes godt ut da produktet ikke skal danne film på overflaten. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.
   • Tørketider: Overmalbar: Min. 24 timer ved 23 °C. Tynning: Skal ikke tynnes.
   • Beskytter mot sopp og alger
   • Beskytter mot regn og solens UV stråler
   • Brukes under maling eller beis
   • Gir meget god vedheft for toppstrøket
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7031157091248
   Leverandørens artikkelnummer17DCLRKVA
   Størrelse9 LITER
   FargeKLAR
   Forpakningsmål
   Bruttovekt8.8 kg
   Høyde26 cm
   Lengde24.8 cm
   Bredde24.8 cm

   Merking

   HelsefareKronisk helsefare

   Fareutsagn

   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P313Søk legehjelp.
   P314Søk legehjelp ved ubehag.
   P352Vask med mye såpe og vann.
   P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …