Jotun Original Akryl murprimer

  Art nr: 7029350154624
  Murgrunning til mineralske underlag. Velegnet for betong, trenger inn og utjevner sug i underlaget. Anbefalt forbruk pr....

  Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
  Hent i butikk etter bare to timer
  Gebyrfri faktura med Walley
  120 dagers åpent kjøp

  Betalingsmetoder

  Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

  Leveringsmetoder

  Logotype av alternativer

  • Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Murgrunning til mineralske underlag. Velegnet for betong, trenger inn og utjevner sug i underlaget. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter (glatte underlag).

  Jotun Original Akryl murprimer til mineralske underlag. Velegnet for betong, trenger inn og utjevner sug i underlaget. Brukes på sementrik puss, eternitt, betong og andre mineralske underlag. Binder løse partikler i overflaten og gir god heft. Kun til utendørsbruk. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter (glatte underlag) og 5 +/- m²/liter (avhengig av det ujevne underlagets beskaffenhet).

  • Gir god heft
  • Overmalbar etter 10 timer
  • Tradisjonell akryl murgrunning
  • Binder løse partiker i overflaten
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7029350154624
  Leverandørens artikkelnummer27HPRIDVA
  Størrelse3 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt3.3 kg
  Høyde15.7 cm
  Lengde20 cm
  Bredde20 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.