TakSitt Takstein grunning

  Art nr: 7031157805470
  En vanntynnbar grunning for beskyttelse av utvendige takflater med takstein. -

  Valgt størrelse: 3 LITER

  3 LITER
  10 LITER
   stk á 3 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En vanntynnbar grunning for beskyttelse av utvendige takflater med takstein.

   TakSitt Takstein grunning er en vanntynnbar, klar grunning spesialutviklet for takstein. Den beskytter mot begroing og gir godt underlag og vedheft for TakSitt spesialmaling for utvendige tak. Forlenger levetiden på taket med mange år.

   • For beskyttelse av utvendige takflater
   • Forlenger levetiden med mange år
   Generelt
   Artikkelnummer7031157805470
   Størrelse3 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt3.233 kg
   Høyde15.7 cm
   Lengde20 cm
   Bredde20 cm

   Merking

   Helsefare

   Fareutsagn

   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P313Søk legehjelp.
   P352Vask med mye såpe og vann.
   P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …