• Fantastisk fargespill
  • Ultra Matt
  • Gir et matt utseende og en unik struktur
  • Enkel å lykkes med

Helmatt, mineralsk kalkmaling til innendørs bruk i tørre rom. Gir en levende og kalkmatt overflate. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-8 m²/liter.

Infra Limestone er en mineralsk kalkmaling som gir veggene et levende og kalkmatt uttrykk. Det er lett å skape effektfulle vegger. Brukes som toppstrøk på slette vegger med underlag som bygningsplater, betong og sparklede flater. På områder med risiko for vannsøl og slitasje anbefales et toppstrøk med Sealer. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-8 m²/liter.

Generelt
Artikkelnummer7025180588158
Leverandørens artikkelnummer0898I27
Forpakningsmål
Bruttovekt3.85 kg
Høyde15.7 cm
Lengde18 cm
Bredde18 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Etsende

Fareutsagn

H318Gir alvorlig øyeskade.
H315Irriterer huden.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501Innhold/beholder leveres til …

Infra Limestone

Art nr: 7025180588158
(1)
52900stk
(19595per l)
    Størrelse
    Butikklager: