• Vedlikeholdsintervall: Inntil 3 år
  • Brukstørr etter 8 timer ved 23°C
  • Robust og fargebestandig
  • Beskytter mot sprekkdannelser, fukt, svertesopp og grønske

Butinox Terrassebeis gir en matt elegant overflate som beskytter og bevarer impregnert treverk.

Butinox Terrassebeis fremhever og bevarer treverkets naturlige struktur med et transparent klart eller innfarget utseende. Butinox Terrassebeis er robust og fargebestandig med opptil 3 år holdbarhet. Beisen ble kåret til best i test i Hyttemagasinet nr. 3 Mai 2015. Terrassebeis anbefales for å unngå fliser i bare føtter og sprekkdannelser i treverket. Butinox Terrassebeis har gode penetrerende og vannavvisende egenskaper og beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbryting og fukt, samt svertesopp og grønske. Benytt Butinox Terrassebeisfjerner og Butinox Terrasselysner før behandling av tidligere beiset treverk. Nye, impregnerte materialer renses med Butinox Terrasselysner før beisen påføres. Dette sikrer riktig farge og jevn innfarging.

Påføringsmetode: Rull eller pensel.

Anbefalt forbruk: 6-10m2/ltr. Kun ett strøk!

Tørketider: Brukstørr etter 8 timer ved 23°C.

Tynning: Skal ikke tynnes.

Generelt
Artikkelnummer7031157805708
Leverandørens artikkelnummer26J2NWDVA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.239 kg
Høyde15.7 cm
Lengde19.7 cm
Bredde19.7 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox Terrassebeis

Art nr: 7031157805708
    Farge
    Størrelse
    Butikklager: