• Lange vedlikeholdsintervaller
 • Overmalbar etter 24 timer
 • Med vannavvisende teknologi
 • Effektiv mot svertesopp

Meget værbestandig oljedekkbeis som fremhever treets struktur. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-15 m²/liter (glatte underlag) og 7-10 m²/liter (ujevne underlag).

Jotun Drygolin Pluss oljedekkbeis er en meget værbestandig og moderne oljedekkbeis med vannavvisende teknologi og ekstra god beskyttelse og holdbarhet. Oljedekkbeisen fremhever treets naturlige struktur, den holder farge og glans lengre og er ekstra effektiv mot svertesopp og alger. Meget gode påføringsegenskaper gjør den lett å male med og den spruter og drypper lite. Gode heftegenskaper. Ubehandlet tre må grunnes først, ved tidligere malt/beiset tre må det vaskes først med kraftvask. Lange vedlikeholdsintervaller. Glansgrad 40-60 halvblank. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-15 m²/liter (glatte underlag) og 7-10 m²/liter (ujevne underlag).

Generelt
Artikkelnummer7029350008576
Leverandørens artikkelnummer23QMCNKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt10.245 kg
Høyde22.9 cm
Lengde29.6 cm
Bredde29.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P352Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.

Jotun Drygolin Pluss oljedekkbeis

Art nr: 7029350008576
85900stk
(9545per l)

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 9 LITER
  Butikklager: