• Unik matt lød og fargespill
 • Trenger ingen grunning
 • Vedlikeholdsintervall som tradisjonell beis
 • Unik matt lød og fargespill

Høykvalitets vanntynnbar matt oljebeis

Tyrilin Matt Beis er en unik beis for utvendig trebeskyttelse. Finishen er helmatt og uten glansrefleksjoner. Den fremhever det arkitektoniske og gir hytta et tøft, tidsriktig uttrykk. Vedlikeholdsintervall som tradisjonell beis gjør at hytta fremstår urnorsk, røff, velstelt og vakker over lang tid. Tyrilin Matt Beis finnes i 15 flotte og tidsriktige farger hentet fra fjellets fargepalett.

Generelt
Artikkelnummer7031157804060
Leverandørens artikkelnummer22PMNTCSA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.2 kg
Høyde15.7 cm
Lengde20 cm
Bredde20 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Tyrilin Matt Beis

Art nr: 7031157804060

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 2,7 LITER
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.