• Vedlikeholdsintervall 12 år
 • Tørker raskt - overmalbar min. 4 timer ved 23 °C
 • Halvblank maling med meget god værbestandighet
 • Effektiv mot svertesopp

Halvblank høykvalitetsmaling som gir et dekkende, malt utseende.

Butinox Futura maling har meget god værbestandighet og lang holdbarhet, i tillegg til langvarig farge- og glansstabilitet. Malingen gir et dekkende utseende, den tørker fort og du kan ta 2 strøk på én dag. Meget effektiv mot svertesopp, det gjør at huset ser nymalt og vakkert ut svært lenge. Lukter lite, meget god dekkevne og lett å påføre. Anbefales på nytt grunnet, tidligere beiset eller dekkbeiset treverk. Benyttes også på trykkimpregnert, grunnet treverk. Kan også benyttes på metall.

 • Glansgrad: 30
 • 12 års skriftlig garanti på farge og glans.
 • Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte.
 • Anbefalt forbruk: 6–10 m2/ltr. pr strøk; avhengig av underlaget.
 • Antall strøk: tidligere behandlet eller nytt uhøvlet treverk: 2 strøk BUTINOX Futura Maling. Nytt høvlet treverk: Min. 3 strøk. Husk endevedsbehandling.
 • Tørketider: Overmalbar: Min. 4 timer ved 23 °C
 • Tynning: Skal ikke tynnes.
 • Malingen oppfyller nordiske miljøkrav og er miljømerket med Svanemerket.
Generelt
Artikkelnummer7031157800994
Leverandørens artikkelnummer17GMNTKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt11.5 kg
Høyde22.9 cm
Lengde29.6 cm
Bredde29.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox Futura maling

Art nr: 7031157800994

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 9 LITER
  Butikklager: