Jotun Drygolin Pluss oljemaling

  Art nr: 7029350006251
  En utendørs oljemaling som gir meget god værbestandig beskyttelse. -

  Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
  Hent i butikk etter bare to timer
  Gebyrfri faktura med Walley
  120 dagers åpent kjøp

  Betalingsmetoder

  Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

  Leveringsmetoder

  Logotype av alternativer

  • Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  En utendørs oljemaling som gir meget god værbestandig beskyttelse.

  Jotun Drygolin Pluss oljemaling er en moderne oljemaling med meget værbestandig beskyttelse. Malingen er forsterket med ny vannavvisende teknologi, den har forsterkede egenskaper på farge- og glansholdbarhet og ekstra beskyttelse mot svertesopp og alger. Drygolin Pluss oljemaling har meget gode påføringsegenskaper som gjør at den er lett å male med, den spruter og drypper lite og har gode heftegenskaper. Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert. Kan også benyttes som toppstrøk på metall og plast som vanligvis brukes i bygninger. Lange vedlikeholdsintervaller.

  • Glansgrad 40-60 halvblank.
  • Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-8 m²/liter (ujevne underlag).
  • Overmalbar etter: 24 timer
  • Anbefalt strøk: 2
  • Lange vedlikeholdsintervaller
  • Gode heft- og påføringsegenskaper.
  • Med vannavvisende teknologi
  • Gransgrad: 50 Halvblank
  Generelt
  Artikkelnummer7029350006251
  Leverandørens artikkelnummer19A001LVA
  Størrelse10 LITER
  FargeHVIT
  Forpakningsmål
  Bruttovekt12.95 kg
  Høyde22.9 cm
  Lengde29.6 cm
  Bredde29.6 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P313Søk legehjelp.
  P352Vask med mye såpe og vann.
  P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P501Innhold/beholder leveres til …