• 1 liter flaske

Et effektivt biocidkonsentrat til fjerning av sopp- og algevekster. Skal benyttes før maling og beis utvendig.

Butinox sopp- og algefjerner er et effektivt biocidkonsentrat til fjerning av sopp- og algevekster. Skal benyttes før maling og beis utvendig. Kan også benyttes til å fjerne av sopp- og algevekster på flater som ikke skal behandles, f.eks. teglstein, skifer, naturbetong, mur, klinker, terrassemøbler o.l. Benyttes også til desinfeksjon i boliger, industri og jordbruk. 1 liter. Anbefalt forbruk: 10-20 m²/liter som ferdigblandet væske.

Generelt
Artikkelnummer7031157807122
Leverandørens artikkelnummer9BV301BVA
Forpakningsmål
Bruttovekt1 kg
Høyde25.8 cm
Lengde8.25 cm
Bredde8.25 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareMiljøfare

Fareutsagn

H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Butinox sopp- og algefjerner

Art nr: 7031157807122
8900
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.