Mudin avløpsåpner

  Art nr: 7090001821493
  En meget effektiv avløpsåpner som er skånsom mot alle typer rør. Den har en egenvekt på hele 1,6 kg, som gjør at den tre...

  Valgt størrelse: 1 LITER

  1 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En meget effektiv avløpsåpner som er skånsom mot alle typer rør. Den har en egenvekt på hele 1,6 kg, som gjør at den trenger gjennom vann og åpner opp der det er tett. Ved bruk benytt vernebriller og hansker!

   Mudin er en meget effektiv avløpsåpner som er skånsom mot alle typer rør. Den har en egenvekt på hele 1,6 kg, som gjør at den trenger gjennom vann og åpner alltid opp der det er tett. Løser opp fett, hår, slam, såperester, mat og annet. I tillegg har middelet en pleiende effekt, ved at det smører rørene og hindrer at rørene tetter seg.

   MUDIN er helt lukftfri og avgir ingen ubehagelige gasser ved bruk. 1 liter. «Husk egnet hansker og vernebrille ved bruk»

   • Åpner rør og løser opp fett, hår, slam og annet
   • Smører rørene og forhindrer rask tiltetting
   • Luktfri og dreper illeluktende bakterier
   • 1 liter
   Generelt
   Artikkelnummer7090001821493
   Leverandørens artikkelnummer82149
   Størrelse1 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt1.6 kg
   Høyde26.9 cm
   Lengde8.2 cm
   Bredde8.2 cm

   Merking

   EtsendeHelsefare

   Fareutsagn

   H302Farlig ved svelging.
   H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P330Skyll munnen.
   P331IKKE framkall brekning.
   P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
   P353Skyll/dusj huden med vann.
   P361Tilsølte klær må fjernes straks.
   P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.