MUDIN Rørvask

  Art nr: 7090001821561
  Forhindrer tette avløp. Regelmessig bruk holder avløpsrør og vannlås rent og åpent.
   Nettlager:
   På lager (+100)
   Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Forhindrer tette avløp. Regelmessig bruk holder avløpsrør og vannlås rent og åpent.

   MUDIN Rørvask forhindrer tette avløp. Regelmessig bruk holder avløpsrør og vannlås rent og åpent. Er røret tett, anbefales MUDIN Avløpsåpner. 1 liter.

   • 1 liter
   Generelt
   Artikkelnummer7090001821561
   Leverandørens artikkelnummer156
   Forpakningsmål
   Bruttovekt1.33 kg
   Høyde20.3 cm
   Lengde9.4 cm
   Bredde9.4 cm

   Merking

   EtsendeHelsefare

   Fareutsagn

   H302Farlig ved svelging.
   H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
   H318Gir alvorlig øyeskade.

   Forsiktighetsutsagn

   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P330Skyll munnen.
   P331IKKE framkall brekning.
   P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
   P361Tilsølte klær må fjernes straks.
   P353Skyll/dusj huden med vann.
   P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
   P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

   Nyttige tips