• Glans 40
  • Vanntynnbar oljemaling
  • Lett å påføre

En halvblank oljemaling for bruk på vinduer, dører og paneler. Anbefalt forbruk pr. strøk: 7-9 m²/liter.

Infra Diamant 40 er en vanntynnbar interiørmaling med gode påføringsegenskaper og god utflyt. Benyttes til mellom- og toppstrøk på dører, vinduer, karmer, listverk, innredninger og på trepaneler på vegger og i tak. Infra Diamant fås i 3 glansgrader: Silkematt 15, halvblank 40 og helblank 80. Ubehandlet trepanel grunnes først med 2 strøk sperregrunn. Anbefalt forbruk pr. strøk: 7-9 m²/liter.

Maling
GlansHalvblank
OverflateMalt, MDF, Panel, Tre, Ubehandlet
Olje/VanntynnbartVanntynnbart
RomBarnerom, Gang, Kjøkken, Soverom, Stue, Trapp, Vaskerom
Maling objektDetaljer, Dør, Lister og karmer, Møbler, Tak, Vegg
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Infra Diamant Halvblank 40

Art nr: 7025180499652
1 omtaler
18500stk
(27200per l)
    Størrelse