Lett og luftig sommergenser

RILLESTRIKK
Strikk vekselvis 1 omgang r og 1 omgang vr.

KANTMASKE
Strikk r på alle p.

STRIPEMØNSTER
Strikk vekselvis *4 omganger glattstrikk med gul, beige, gul og hvit* Gjenta fra *-*.

BOLEN
Legg opp 142 (142) 162 (162) 182 (202) m med gul på rundp nr 3 og strikk 6 omganger rundt i rillestrikk. Skift til rundp nr 3,5 og sett ett merke i hver side med 71 (71) 81 (81) 91 (101) m til for- og bakstykket. Omgangen begynner i plaggets høyre side.

Strikk neste omgang slik: *Begynn som avmerket på diagram A og strikk til det er 7 m igjen til det andre sidemerket. Strikk til slutt som avmerket på diagrammet*. Gjenta fra *-* en gang til. Strikk med denne inndelingen til arbeidet måler 15 (17) 18 (19) 20 (21) cm. Tilpass slik at det avsluttes med helt eller halvt mønster.

Strikk 4 omganger rillestrikk hvor det på 1. omgang strikkes 2 m r sammen før hvert merke = 70 (70) 80 (80) 90 (100) m mellom merkene. Strikk mønster etter diagram B (8 omganger). Strikk deretter 1 omgang glattstrikk hvor det felles 4 (0) 12 (0) 8 (16) m jevnt fordelt = 136 (140) 148 (160) 172 (184) m. Strikk stripemønster til hel lengde.

Strikk til arbeidet måler 26 (29) 32 (35) 38 (39) cm. Del arbeidet ved sidemerkene og strikk for- og bakstykket ferdig hver for seg.

BAKSTYKKET = 68 (70) 74 (80) 86 (92) m.
Strikk videre med 1 kantm i hver side til arbeidet måler 35 (39) 43 (47) 51 (53) cm. Fell av de midterste 18 (18) 20 (22) 24 (26) m til nakken og strikk hver side ferdig hver for seg.

Venstre side: Fell videre til nakken på hver 2. p med 2,1,1 (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 38 (42) 46 (60) 54 (56) cm og fell av de resterende skulderm. Strikk den andre siden av nakken på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET = 68 (70) 74 (80) 86 (92) m.
Strikk som bakstykket til arbeidet måler 33 (36) 40 (44) 48 (50) cm. Fell av de midterste 14 (14) 16 (18) 20 (22) m til halsringning og strikk hver side ferdig hver for seg.

Venstre side: Fell videre til halsringningen på hver 2. p 3,2,1 m (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 38 (42) 46 (50) 54 (56) cm og fell av de resterende skulderm. Strikk den andre siden av halsen på samme måte, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp 34 (36) 38 (40) 42 (44) m med gul på strømpep nr 3 og strikk 6 omganger rundt i rillestrikk. Skift til p nr 3,5 og strikk 10 (10) 12 (12) 14 (14) cm stripemønster og deretter glattstrikk med gul til hel lengde. Sett samtidig ett merke midt under ermet og øk 1 m på hver side av merket på hver 2. cm til det er i alt 54 (60) 64 (68) 72 (76) m i omgangen. Strikk til arbeidet måler 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm. Fell av og strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten på ermene møter skuldersømmen.

HALSKANT
Strikk opp 84 (88) 90 (92) 94 (96) m med gul rundt halsen på p nr 3 og strikk 5 omganger rundt i rillestrikk. Fell av med vr m.


19.06.2017 12.41.00