Swix VG35 grunnvoks spray

  Art nr: 7045951874075
  Grunnvoks spray er for finkornet og omdannet snø. Voksen gjør festesmøringen mer slitesterk. -

  Valgt størrelse: 70 ML

  70 ML
   Andre butikker:
   På lager (+20)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Grunnvoks spray er for finkornet og omdannet snø. Voksen gjør festesmøringen mer slitesterk.

   Swix grunnvoks spray er beregnet for finkornet og omdannet snø. Voksen påføres ved å holde flasken opp ned og bevege den sakte langs sålens festesone på begge sider av midtranden. Avstanden mellom sålen og flasken bør være omtrent 5 cm. Grunnvoksen fra Swix gjør festesmøringen mer slitesterk. Kan brukes for både racing og tur. Godt resultat på kort tid. Flasken inneholder 70 ml.

   • Grunnvoks spray
   • For både racing og tur
   • Bra resultat på kort tid
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7045951874075
   Leverandørens artikkelnummerVGS35C
   Størrelse70 ML
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.25 kg
   Høyde13 cm
   Lengde3.4 cm
   Bredde3.4 cm

   Merking

   HelsefareMiljøfareBrannfarlig

   Fareutsagn

   H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
   H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
   H315Irriterer huden.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
   P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
   P405Oppbevares innelåst.
   P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
   P501Innhold/beholder leveres til …