Kjøpeutbytte som Coop-medlem
Kjøpeutbytte som Coop-medlem
Klikk og hent innen 2 timer
Klikk og hent innen 2 timer
120 dager åpent kjøp
120 dager åpent kjøp
Hent i butikk - gratis og enkelt
Hent i butikk - gratis og enkelt
 
 • For vinyl, plast, lær, gummi og tredetaljer
 • Antistatisk
 • Kan også bruke som skopuss

Svamp som renser og fornyer interiørdetaljer av plast, vinyl og gummi. Gir en antistatisk flate som forhindrer at ny smuss fester seg så lett.

Turtle Wax interiørsvamp renser og fornyer interiørdetaljer av plast, vinyl og gummi. Gir en antistatisk flate som forhindrer at ny smuss fester seg så lett. Må ikke benyttes på ratt, pedaler og andre steder hvor en glatt overflate ikke er ønskelig.

Generelt
Artikkelnummer5010322738425
Leverandørens artikkelnummer122
Forpakningsmål
Bruttovekt0.037 kg
Høyde4.5 cm
Lengde17.4 cm
Bredde8.3 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331IKKE framkall brekning.
P405Oppbevares innelåst.
P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …

Turtle Wax interiørsvamp

Art nr: 5010322738425
  Nettlager:
  Ikke på lager
  Produktet er ikke tilgjengelig for kjøp fra nettlager.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.