• Vannfast olje
  • Benyttes som toppstrøk
  • Støvtørr etter 6 timer

En alkydolje med god værbestandighet og vannfasthet. Anbefalt forbruk pr. strøk: 14-16 m²/liter.

Jotun Benarolje er en alkydolje med god værbestandighet og vannfasthet. Den gir en beskyttende film og er spesielt egnet som sistestrøk på tropiske tresorter, men kan også anvendes som sistestrøk på andre typer underlag. Best mulig resultat utendørs. Anbefalt forbruk pr. strøk: 14-16 m²/liter.

Generelt
Artikkelnummer7029350006695
Leverandørens artikkelnummer051200ASFV01
Forpakningsmål
Bruttovekt0.78 kg
Høyde11.9 cm
Lengde10 cm
Bredde10 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Kronisk helsefare

Fareutsagn

H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P273Unngå utslipp til miljøet.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P314Søk legehjelp ved ubehag.

Jotun Benarolje matt

Art nr: 7029350006695
22900stk
(30535per l)
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.