• Høy glansgrad, 40
 • Effektiv mot svertesopp og gir god trebeskyttelse
 • Enkel å påføre
 • Teknisk vedlikeholdsintervall opptil 12 år

En meget værbestandig, dekkende og vanntynnbar maling for utvendig kledning. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-12 m²/liter (høvlet tre) og 7-10 m²/liter (uhøvlet tre).

Infra Residence Aqua maling for utvendig kledning som har meget god farge- og glansholdbarhet, glansgrad 40. Malingen er lett å påføre og den tørker raskt. Dette er en vanntynnbar maling som dekker godt og gir god trebeskyttelse. Malingen er ekstremt motstandsdyktig mot svertesopp og har ekstra lange vedlikeholdsintervaller. Ubehandlet tre må grunnes først. Ved tidligere malt/beiset tre må det vaskes med kraftvask først. Inneholder lysstabilisator. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-12 m²/liter (høvlet tre) og 7-10 m²/liter (uhøvlet tre).

Generelt
Artikkelnummer7025200073879
Leverandørens artikkelnummer1881I09
Forpakningsmål
Bruttovekt11.4 kg
Høyde22.3 cm
Lengde29.8 cm
Bredde29.4 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Infra Residence Aqua maling

Art nr: 7025200073879
73900stk
(8210per l)
  Farge
  Størrelse
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.