• Vedlikeholdsintervall 12 år
 • Tørketid overmalbar min. 2 timer ved 23 °C
 • Veggen fremstår nymalt, dempet og vakker
 • Beskytter effektivt mot svertesopp

En elegant, helmatt og dekkende maling som gir en ekstremt holdbar malingsfilm som beskytter og forskjønner ditt hus på den absolutt beste måten.

Butinox Futura Soft Look er en helmatt maling for utvendig panel som gir et elegant og vakkert uttrykk. Malingen er meget holdbar og beskytter mot svartsopp. Svært gode påføringsegenskaper. 12 års skriftlig garanti på farge og glans. Glansgrad 3.

Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte.

Anbefalt forbruk: Uhøvlet tre 5-9 m2 pr. liter, høvlet 10-14 m2.pr. liter pr. strøk avhengig av underlaget.

Tørketider: Overmalbar min 2 timer ved 23 °C.

Tynning: Skal ikke tynnes.

Generelt
Artikkelnummer7031157803537
Leverandørens artikkelnummer19RMCNCSA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.27 kg
Høyde15.7 cm
Lengde19.7 cm
Bredde19.7 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox Futura Soft Look

Art nr: 7031157803537
69500stk
(25740per l)

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 2,7 LITER
  Butikklager: