• Lange vedlikeholdsintervaller
 • Overmalbar etter 8 timer
 • Suveren heft og finish
 • Spesielt effektiv mot svertesopp

En meget værbestandig maling spesielt tilpasset for høvlet treverk. Anbefalt forbruk pr. strøk: 9-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-9 m²/liter (ujevne underlag).

Jotun Drygolin Ultimat vindu & dør er en meget værbestandig spesialmaling for beskyttelse av utvendig treverk som vinduer, dører, staffasje, hagemøbler, garasjeporter, gjerder og andre høvlede utendørsdetaljer. Malingen tørker raskt for å minimere problemer som gjenlimte vinduer. Den har suveren heft på høvlede og glatte flater. God utflyt sikrer en suveren finish og etterlater ingen penselstriper. Malingen er forsterket med optimale mengder av UV block for effektiv bevaring av farge og glans og er spesielt effektiv mot skjemmende svertesopper. Ubehandlet tre må grunnes først. Ved tidligere malt/beiset tre må det vaskes med kraftvask først.

 • Glansgrad 40-60 halvblank.
 • Anbefalt forbruk pr. strøk: 9-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-9 m²/liter (ujevne underlag).
 • Overmalbar etter: 8 timer
Generelt
Artikkelnummer7029350008606
Leverandørens artikkelnummer23PMAWCSA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.464 kg
Høyde15.7 cm
Lengde20 cm
Bredde20 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P352Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.

Jotun Drygolin Ultimat vindu & dør

Art nr: 7029350008606
66900stk
(24780per l)
  Farge
  Størrelse
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.