✓ Klart til henting innen 2 timer ✓ 120 dagers åpent kjøp ✓ Gratis frakt til butikk

 • For langrennski
 • Med festesmøring og glidvoks
 • Enkel å ta med
 • Både med festsmørning og glidvoks

En praktisk og hendig smøreveske med alt nødvendig utstyr for å preppe såler på klassiske ski.

Swix P35 smørepakning inneholder alt som er nødvendig for å preppe såler på klassiske ski. I smørevesken er det 3 festevokser, VM Universal klister, glidvoks med kork, syntetisk kork, skirens, Fiberlene papir og plastskrape. En super praktisk smøreveske som tar liten plass og er enkel å ta med seg på tur, i sekken eller i lomma.

Generelt
Artikkelnummer7045951429930
Leverandørens artikkelnummerP0035
Forpakningsmål
Bruttovekt0.635 kg
Høyde7 cm
Lengde25 cm
Bredde12 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P405Oppbevares innelåst.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …

Swix P35 smørepakning

Art nr: 7045951429930
20000
  Nettlager:
  Ikke på lager
  Trykk , legg in e-postadresse og få beskjed når produktet er tilbake på nettlager.
  Butikklager:
  Ikke på lager i noen butikker
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.