• God beskyttelse og rens
 • Bør brukes på utsatte plast- og gummidetaljer
 • Sprayes rett på tørre og rene overflater

Effektiv rens og beskyttelse av plast- og gummidetaljer. Etter behandlingen får overflaten tilbake sin opprinnelige farge og glans.

Turtle Wax Bumper Shine brukes for å rense og beskytte plast- og gummidetaljer i bilen. Bumper Shine kan sprayes rett på rene og tørre overflater. Etter behandlingen vil plast- og gummidetaljene få tilbake sin opprinnelige farge og glans. En flaske med Turtle Wax interiørrens inneholder 400 ml.

Generelt
Artikkelnummer7314890001249
Leverandørens artikkelnummer124
Forpakningsmål
Bruttovekt0.49 kg
Høyde25 cm
Lengde6 cm
Bredde6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P313Søk legehjelp.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.

Turtle Wax Bumper Shine

Art nr: 7314890001249
  Nettlager:
  På lager (+20)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.