• Spesialutviklet konsentrat
  • Uten fosfat
  • Skånsom
  • 4 liter

Et effektivt og skånsomt rengjøringsmiddel til bil og båt. Shampoen brukes i høytrykksvasker.

Turtle Wax høytrykkshampo sørger for effektiv og grundig rengjøring av bil og båt. Shampoen fjerner alt fra olje, fett og salt til smuss og trafikkfilm uten å skade polert lakk eller gelcoat. Spesialutviklet konsentrat uten fosfat. Shampoen benyttes i høytrykksvasker og påføres og doseres automatisk gjennom høytrykkspylerens lavtrykk. Kanne på 4 liter.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Kronisk helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P501Innhold/beholder leveres til …

Turtle Wax høytrykkshampo

Art nr: 7043850001462
5 omtaler
11390stk
(2800per l)
    Nettlager:
    På lager (+20)
    Se butikker med varen på lager