Når kan barna sykle til skolen?

I tillegg til å være et miljøvennlig alternativ, har barn som sykler bedre motoriske ferdigheter enn andre barn, og de fortsetter gjerne å bruke sykkelen senere i livet.

‒ Det finnes ikke en absolutt aldersgrense for når barna kan begynne å sykle til skolen. Vi anbefaler at de kan begynne å sykle alene i trafikken når de er 10–12 år gamle, men det er opp til foreldrene å avgjøre når barna er modne nok. Og de bør sykle skoleveien sammen med voksne flere ganger før de gjør det alene, sier Brita Straume i Trygg Trafikk.

Skolene har ikke lenger lov til å bestemme hvor gamle barna må være før de kan sykle til skolen alene, og dermed er det helt opp til foreldrene å avgjøre når barnet er klar for det.

LES OGSÅ: Slik velger du riktig barnesykkelViktig å sykle sammen

Trygg Trafikk bruker tre nivåer på sykkelopplæring:

  1. Først må barna lære seg å holde balansen, bremse, svinge og stoppe. Dette bør dere bruke mye tid på.

  2. Nivå to er å lære barna å gjøre flere ting samtidig, som å se seg til sidene mens de bremser.

  3. På det tredje nivået kan du ta med barna ut i lett trafikk, som på fortau og gangstier. Bruk gjerne nærområdet, der barnet er kjent. Snakk om hvilke regler som gjelder, og at man som syklist er en veldig myk trafikant.

‒ Barn lærer aller best når de sykler sammen med voksne. Spesielt når det er på tide å ta dem med ut i trafikken, er det viktig at voksne er med. Barnet lærer seg dine gode vaner, sier Straume.

Når barna skal ut i trafikken alene for første gang, er det viktig at de er modne nok til å forutse hvilke situasjoner som kan oppstå. De må kunne sykle godt nok til at de kan konsentrere seg fullt og helt om det som skjer rundt dem.

‒ Det handler i stor grad om ferdigheter og modenhet, og da er det trening som gjelder. Og så er det viktig å huske på at den korteste skoleveien ikke nødvendigvis er den tryggeste, og at hjelm er helt påbudt, sier Straume.

Flinkere til å sykle med balansesykkel

Når færre barn blir kjørt til skolen, gjør færre biler det tryggere for de barna som sykler. Foreldre kan gjerne organisere sykkelgrupper, slik at barna sykler sammen til skolen. Da er det også lettere å bli enige om felles regler, som at alle må bruke hjelm, og at man triller sykkelen når man skal krysse veien.

‒ Sykling er en stor del av barndommen. Bare tenk hvilken frihet det er å sykle sammenlignet med å måtte gå eller å bli kjørt av en voksen, sier Anne Britt Larsen fra Bergen.

Hun har ett barn på snart 8 og ett barn på 13 år, og har brukt mye tid på å lære dem å sykle.

‒ Den yngste hadde en sånn balansesykkel da han var liten, og det tror jeg har hatt mye å si for at han er så flink til å sykle. Han får nok ikke sykle alene til skolen dette skoleåret, men kanskje neste, sier hun.