• Holder overflødig luftfuktighet borte
 • Reduserer risikoen for mugg, lukt og korrosjon

Fuktsluker som absorberer alt for høy luftfuktighet.

Torrbollen Original fuktsluker holder overflødig luftfuktighet borte. Reduserer risikoen for mugg, dårlig lukt og korrosjon. Velegnet til bruk i campingvogn, båt, fritidshus, baderom, kjøkkenskap, garderobe og kjeller.

Generelt
Artikkelnummer7350000850000
Leverandørens artikkelnummer32093
Forpakningsmål
Bruttovekt0.6 kg
Høyde14.9 cm
Lengde14.5 cm
Bredde9.7 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P264Vask … grundig etter bruk.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Torrbollen Original fuktsluker

Art nr: 7350000850000
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.