Jotun Vinylprimer

  Art nr: 7029351005222
  En-komponent vinylmodifisert grunning og sealer. Anbefalt forbruk pr. strøk: 3,8 - 10,9 m²/liter.

  Valgt størrelse: 2,5 LITER

  0,4 LITER
  0,75 LITER
  2,5 LITER
   Nettlager:
   På lager (+20)
   Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
   Butikklager:
   Ikke på lager i noen butikker
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En-komponent vinylmodifisert grunning og sealer. Anbefalt forbruk pr. strøk: 3,8 - 10,9 m²/liter.

   Jotun vinylprimer er en en-komponent vinylmodifisert grunning og sealer, med aluminiumspigment for bedre vannmotstand. Gir god heft både på treverk og eldre lag bunnstoff. Den perfekte grunningen for tidligere malte flater under vannlinjen.

   • Innholder aluminiumspigment forbedre vannmotstand
   • Gir god heft på treverk og eldre lag bunnstoff
   • Den perfekte grunningen under vannlinjen
   Generelt
   Artikkelnummer7029351005222
   Leverandørens artikkelnummer781001CQA
   Forpakningsmål
   Bruttovekt3.05 kg
   Høyde16.4 cm
   Lengde17.5 cm
   Bredde17.5 cm

   Merking

   BrannfarligKronisk helsefareHelsefareMiljøfare

   Fareutsagn

   H226Brannfarlig væske og damp.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H315Irriterer huden.
   H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

   Forsiktighetsutsagn

   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P314Søk legehjelp ved ubehag.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
   P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
   P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips