• Tiner
 • Smører
 • Forebygger
 • 50 ml

Låsolje som smører, tiner og forebygger isdannelse i bilens låser.

Låsolje som smører, tiner og forebygger isdannelse i bilens låser.

Generelt
Artikkelnummer7314890003021
Leverandørens artikkelnummer302
Forpakningsmål
Bruttovekt0.06 kg
Høyde10.8 cm
Lengde4.5 cm
Bredde2.4 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233Hold beholderen tett lukket.
P501Innhold/beholder leveres til …

Turtle Wax låsolje 50 ml

Art nr: 7314890003021
(1)
4450stk
(89000per l)
  Nettlager:
  På lager (+50)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager: