Turtle Wax Redline Wheel Cleaner

  Art nr: 5010322528262
  Unik pH-nøytral felgrens som blir rød når den løser opp bremsestøv.
   Nettlager:
   På lager (+20)
   Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
   Butikklager:

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Betal med Coop Mastercard

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Unik pH-nøytral felgrens som blir rød når den løser opp bremsestøv.

   Turtle Wax Redline Wheel Cleaner er en unik syrenøytral rengjøring for felger.

   Fargeindikator for alle typer felger. Skader ikke felg, navkopper eller hjulmuttere.

   500 ml flaske.

   • Syrenøytral
   • Med fargeindikator
   • Skader ikke felg, navkopper eller hjulmuttere
   • 500 ml.
   Generelt
   Artikkelnummer5010322528262
   Leverandørens artikkelnummer2238
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.636 kg
   Høyde25.5 cm
   Lengde9 cm
   Bredde5 cm

   Merking

   Helsefare

   Fareutsagn

   H302Farlig ved svelging.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
   P352Vask med mye såpe og vann.
   P501Innhold/beholder leveres til …