• Hurtigherdende
 • Sprekker eller krymper ikke
 • Kan påføres i tykke sjikt

Hvit hurtigherdende sementbasert sparkel og reparasjoner på gulv, vegger og tak inne- og utendørs.

Casco Husfix Rapid veggsparkel er en hvit hurtigherdende sementbasert sparkel og lim for de fleste underlag inne og ute. Egnet til reparasjon av sprekker, hull og skader i gulv, tak og vegger. Kan påføres i tykke sjikt. Svært god egnet som lim til fliser, marmor og naturstein, og til nedliming av gips og andre bygningsplater. EC1-Plus-godkjent (miljøgodkjenning).

Generelt
Artikkelnummer7612895479156
Leverandørens artikkelnummer567815
Forpakningsmål
Bruttovekt1.016 kg
Høyde27.8 cm
Lengde11.5 cm
Bredde8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H315Irriterer huden.
H318Gir alvorlig øyeskade.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501Innhold/beholder leveres til …

Casco Husfix Rapid veggsparkel

Art nr: 7612895479156
24900
  Størrelse
  Nettlager:
  På lager (+50)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Ikke på lager i noen butikker
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.