Jotun Drytech murmaling

  Art nr: 7029350155010
  JOTUN DryTech Murmaling motvirker flassing og er skittavvisende. Murmalingen har en unik 2-i-1 membranteknologi som er b...

  Valgt farge: Hvit

  A-BASE
  C-BASE
  DYP GRÅ
  HVIT
  +3

  Valgt størrelse: 3 LITER

  0,68 LITER
  0,75 LITER
  2,7 LITER
  3 LITER
  9 LITER
  10 LITER
   stk á 3 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   JOTUN DryTech Murmaling motvirker flassing og er skittavvisende. Murmalingen har en unik 2-i-1 membranteknologi som er både diffusjonsåpen og vannavvisende. Til alle typer mur/grunnmur/betong.

   • Anbefalt forbruk pr. strøk: 6-9 m²/liter (glatte underlag) og 6 +/- m²/liter (avhengig av det ujevne underlagets beskaffenhet).
   • Overmalbar etter: 20 timer
   • Motvirker flassing
   • Overmalbar etter 20 timer
   • Skittavvisende
   • Gransgrad: 02 Helmatt
   Generelt
   Artikkelnummer7029350155010
   Leverandørens artikkelnummer26N001DVA
   Størrelse3 LITER
   FargeHVIT
   Forpakningsmål
   Bruttovekt4.7 kg
   Høyde15.7 cm
   Lengde20 cm
   Bredde20 cm

   Merking

   Akutt giftigHelsefare

   Fareutsagn

   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …