• Vedlikeholdsintervall 12 år
 • Støvtørr ca 1/2 time, overmalbar min 10 timer
 • Silkematt værbestandig akrylmaling
 • Gransgrad: Silkematt

Malingen er utviklet for bruk på sokkeletasjer og grunnmur, og beskytter mot svertesopp og algevekst.

Butinox Futura grunnmur er en silkematt akrylmaling. Malingen er meget værbestandig og den silkematte finishen gjør det enkelt å vaske vekk smuss og skitt, i tillegg inneholder malingen soppdrepende midler som beskytter filmen mot overflatesopp og alger. Butinox Futura grunnmur har god hefteevne, dekker godt og har nymalt utseende i lang tid.

 • 12 års garanti på farge og glans. Miljømerket med Svanen.
 • Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte.
 • Glansgrad 10
 • Anbefalt forbruk: 4–8 m2/ltr. pr strøk; avhengig av underlaget.
 • Tynning: Skal ikke tynnes.
 • Tørketider: Støvtørr: Ca 1/2 time.
 • Overmalbar: Min. 10 timer.
Generelt
Artikkelnummer7031157804015
Leverandørens artikkelnummer22MMBSCSA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.52 kg
Høyde15.7 cm
Lengde19.7 cm
Bredde19.7 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox Futura grunnmur

Art nr: 7031157804015

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 2,7 LITER
  Butikklager: