Dametopp i bomullsgarn

RILLESTRIKK
Fram og tilbake: Strikk r på alle p.
Rundt: Strikk vekselvis 1 omgang r og 1 omgang vr.

MØNSTER
1. -6. p: Strikk rillestrikk.
7. p: Strikk 1 r, *2 kast, 1 r*, gjenta fra *-*, avslutt med 1 r (uten 2 kast foran).
8. p: Strikk 1 r, *slipp de 2 kastene av p, ta neste m løs av p*, gjenta fra *-* i alt 6 ganger = 6 lange m. Sett de 6 lange
m tilbake på venstre p. Sett 3 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 3 m r og deretter m fra hjelpep r. Gjenta denne «gruppen» med 6 lange m ut p, avslutt med 1 r.
9. pinne: Strikk r.

FORSTYKKET
Legg opp 104 (116) 122 (128) m på p nr 3 og strikk 4 p fram og tilbake i rillestrikk. Skift til p nr 3,5 og strikk mønsteret og deretter 6 p i rillestrikk. La m stå på p.

BAKSTYKKET
Strikkes som forstykket.

BOLEN
Sett alle m inn på samme rundp og strikk rundt i glattstrikk over alle 208 (232) 244 (256) m. Sett ett merke i hver side.
Fell 1 m på hver side av merkene ved å strikke 2 m r sammen etter hvert merke og 2 m vridd r sammen før hvert merke.
Fell slik på hver 4. cm i alt 3 ganger = 196 (220) 232 (244) m. Strikk til arbeidet måler 23 (24) 25 (26) cm. Øk 1 m på hver side av merkene på hver 4. cm i alt 3 ganger = 208 (232) 244 (256) m. Strikk til arbeidet måler 44 (45) 46 (47) cm. Del arbeidet ved sidemerkene og strikk for- og bakstykket ferdig hver for seg.

FORSTYKKET
Legg opp 24 (24) 30 (30) nye m i hver side til ermene = 152 (164) 182 (188) m. Strikk videre 6 (7) 8 (9) cm i glattstrikk med 1 kantm i hver side (kantm strikkes r på alle p).

Strikk deretter mønsteret 2 ganger (18 p) og strikk videre i rillestrikk til hel lengde. NB! Når arbeidet måler 59 (61) 63 (65) cm felles de midterste 38 (40) 42 (44) m av til hals og hver side strikkes ferdig for seg.

Venstre side: Skrå til skulder ved å felle av 9,9,9,10,10,10 (10,10,10,10,11,11) 11,11,12,12,12,12 (12,12,12,12,12,12) m fra ytterkanten på ermet på hver 2. p. Strikk høyre side på samme måte.

BAKSTYKKET
Strikkes som forstykket.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Sy sammen under ermene og i sidene nede på bolen.

KANT RUNDT ERMENE
Strikk opp 78 (80) 84 (86) m på p nr 3 rundt det ene ermet og strikk 6 omganger i rillestrikk = 3 riller. Fell av. Strikk rundt det andre ermet på samme måte.


19.06.2017 13.55.00