• 16 ml spray
 • Tiner raskt opp låsen

Turtle Wax låsspray tiner raskt opp frosne låser.

Turtle Wax låsspray tiner raskt opp frosne låser.

Generelt
Artikkelnummer7314890003038
Leverandørens artikkelnummer303
Forpakningsmål
Bruttovekt0.03 kg
Høyde9.2 cm
Lengde2.1 cm
Bredde2.1 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501Innhold/beholder leveres til …

Turtle Wax låsspray/låstiner 16ml

Art nr: 7314890003038
  Nettlager:
  På lager (+50)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.