• Effektiv
 • Hurtigvirkende
 • Egnet til de fleste typer felger
 • Skader ikke dekkene

Rensemiddel som grundig og effektivt fjerner inngrodd olje, salt, tjære, oksidering, bremse- og asfaltstøv.

Turtle Wax felgrens er et rengjøringmiddel med en helt spesiell sammensetning. Rensemiddelet er utformet spesielt for aluminum, stål og lakkerte felger. Turtle Wax felgrens fjerner inngrodd olje, salt, tjære, oksidering, bremse- og asfaltstøv. Rengjøringsmiddelet er meget hurtigvirkende og det er egnet til de fleste typer felger. Skader ikke dekkene. Inneholder 750 ml.

Generelt
Artikkelnummer5010322769856
Leverandørens artikkelnummer11236
Forpakningsmål
Bruttovekt0.85 kg
Høyde27 cm
Lengde10.2 cm
Bredde6.2 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Etsende

Fareutsagn

H318Gir alvorlig øyeskade.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P264Vask … grundig etter bruk.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352Vask med mye såpe og vann.

Turtle Wax felgrens

Art nr: 5010322769856
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager: