• Flere bruksområder
  • Velegnet til nating av båtdekk

Fugemasse og lim til fuging, tetting og liming av krevende oppgaver.

Fugemasse er i fargen hvit og brukes til tetting og liming. Egenskaper som gjør den til en meget bra allround fuge. Den tetter bra og limer godt.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Fugemasse Casco Marin & Teknikk

Art nr: 7311980120439
0 omtaler
18500stk
(61700per l)
    Farge
    Størrelse
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.