✓ Klart til henting innen 2 timer ✓ 120 dagers åpent kjøp ✓ Gratis frakt til butikk

 • Spesiallim for glass
 • Vannbestandig og fargeløs

Spesiallim for liming av glass, mot tre eller metall.

Casco Expressglass 2 ml er et spesiallim for liming av glass. Limfugen er vannbestandig og fargeløs. Limet herder ved hjelp av sollysets UV-stråler.

Generelt
Artikkelnummer7311980119891
Leverandørens artikkelnummer494234
Forpakningsmål
Bruttovekt0.01 kg
Høyde2.2 cm
Lengde20 cm
Bredde11.2 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315Irriterer huden.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P264Vask … grundig etter bruk.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Spesiallim Casco Expressglass

Art nr: 7311980119891
14500stk
(72500per l)
  Nettlager:
  På lager (+50)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Kjøpeutbytte som Coop-medlem
  Kjøpeutbytte som Coop-medlem
  Klikk og hent innen 2 timer
  Klikk og hent innen 2 timer
  120 dager åpent kjøp
  120 dager åpent kjøp
  Hent i butikk - gratis og enkelt
  Hent i butikk - gratis og enkelt
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.