• God beskyttelse
  • Høyglans overflate
  • Tåler høy slitasje
  • Flasser ikke

En god og slitesterk olje som kan brukes på alle tresorter. Ideell til påføring på eksotiske treslag og til områder med høy slitasje. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

Owatrol edelolje gir en høyglans overflate og beskytter alle typer tresorter. Overflaten kan minne om lakk, men den flasser ikke. Owatrol edelolje tåler høy slitasje. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

Generelt
Artikkelnummer3297972609516
Leverandørens artikkelnummer3010758
Forpakningsmål
Bruttovekt1.05 kg
Høyde13.1 cm
Lengde10.2 cm
Bredde10.2 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Fareutsagn

EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

Owatrol edelolje høyglans

Art nr: 3297972609516
    Størrelse
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.