Jotun Orginal Akryl murmaling

  Art nr: 7029350154853
   Silkematt, akryl, murmaling, velegnet for betong, til utendørs bruk. -

   Velg farge

   Søk: f.eks. "hvit", eller NCS fargekode "1006-Y26R"
   Valgt farge:
   Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
   Populære farger

   Velg størrelse

   2,7 LITER
   3 LITER
   9 LITER
   10 LITER

   Velg antall

   stk á 2,7 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Silkematt, akryl, murmaling, velegnet for betong, til utendørs bruk.

   Jotun orginal akryl murmaling har meget god farge- og glansholdbarhet, og som beskytter mot svertesopper. Malingen benyttes på sementrik puss, betong, eternitt og andre mineralske underlag. Sementfiberplater behandles iht. plateleverandørens anbefaling.

   • Overmalbar etter: 20 timer
   • Anbefalt forbruk pr. strøk: 4-8 m²/liter (glatte underlag) og 4 +/- m²/liter (avhengig av det ujevne underlagets beskaffenhet).
   • Anbefalt strøk: 2
   • Meget god farge og glansholdbarhet
   • Overmalbar etter 20 timer
   • Tradisjonell akryl murmaling
   • Gransgrad: 07 Silkematt
   Generelt
   Artikkelnummer7029350154853
   Leverandørens artikkelnummer27JMCNCSA
   Størrelse2,7 LITER
   FargeC-BASE
   Forpakningsmål
   Bruttovekt3.2 kg
   Høyde15.7 cm
   Lengde20 cm
   Bredde20 cm

   Merking

   Akutt giftigHelsefare

   Fareutsagn

   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …