Blåtind blårens 1 liter

  Art nr: 7021110120511
  Blårens brukes som rensemiddel på overflater i hjemmet, kontoret og hytta osv. Flyktig, fettløsende alkohol som er bland...
   Nettlager:
   På lager (+100)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Blårens brukes som rensemiddel på overflater i hjemmet, kontoret og hytta osv. Flyktig, fettløsende alkohol som er blandbar med vann i alle forhold.

   Blåtind blårens brukes som rensemiddel på overflater i hjemmet, kontoret og hytta osv. Flyktig, fettløsende alkohol som er blandbar med vann i alle forhold. Blårens er også et tørrende middel ved avfukting av tre, jern og betong før maling og overflatebehandling. 1 liter.

   • Fettløsende
   • Fordamper lett
   • Til de fleste overflater
   • Norskprodusert
   Generelt
   Artikkelnummer7021110120511
   Leverandørens artikkelnummerFØ370
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.857 kg
   Høyde25.3 cm
   Lengde8.25 cm
   Bredde8.25 cm

   Merking

   HelsefareEksplosjonsfarlig

   Fareutsagn

   H225Meget brannfarlig væske og damp.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P243Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.